VI HAR PLANERAT FÖR
FRAMTIDEN SEDAN 1996

MED GOTT RESULTAT

Claes Sjöqvist

Kundvård.

Claes har sedan 1992 arbetat inom finansiell rådgivning. Startade Bergslagens Försäkringsrådgivning AB 1996, träffade Sören Jensen 2001 och några år senare startade dom Jensen & Sjöqvist AB. Claes spenderar sin fritid med familjen, missar sällan en fotbollsmatch, det kan även tänkas att du möter honom på golfbanan.