Vi kan berätta något de stora bolagen inte vill tala högt om

Pensionstiftelse

Att upprätta en pensionsstiftelse för ditt företag är en lösning som ofta anses vara ”för bra” för att de stora bolagen ska vilja rekommendera det till sina kunder. Men eftersom vi – till skillnad från många av storbankerna – sätter kunden främst, får du hos oss hjälp med att starta upp vad som närmast kan liknas vid ett ”eget litet försäkringsbolag”.

I en pensionsstiftelse är din pension tryggad på samma sätt som hos de stora livbolagen och bankerna,
men du kommer även att kunna uppleva en mängd fördelar som är unika för stiftelseformen. Resultatet för ditt bolag kommer att visa sig genom bland annat lägre omkostnader för administration och förvaltning samt möjlighet till högre kapitalavkastning. På det hela taget är pensionsstiftelse en lösning av den typ som vi på Jensen & Sjöqvist är särskilt glada att kunna erbjuda våra kunder.

I en pensionsstiftelse är din pension tryggad på samma sätt som hos de stora livbolagen och bankerna,
men du kommer även att kunna uppleva en mängd fördelar som är unika för stiftelseformen

test-img