VI HAR PLANERAT FÖR
FRAMTIDEN SEDAN 1996

MED GOTT RESULTAT

Klagomål

Klagomål vid försäkringsförmedling på Jensen&Sjöqvist tillstånd

Jensen & Sjöqvist strävar efter att du som kund alltid skall vara nöjd med oss. Om du ändå inte blir nöjd är du välkommen att reklamera eller föra fram ditt klagomål. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att några fakta saknas. Du bör kontakta oss så snart du anser att något inte stämmer.

Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta Jensen&Sjöqvist,  Klagomålsansvarig,  Box 23113, 104 35Stockholm, via e-post info@jensensjoqvist.se eller telefon 0703007212

Alternativt direkt till InsureSec
Birger Jarlsgatan 55
111 45 Stockholm
08 – 410 415 75

 

Klagomålet skall framföras skriftligen och handläggningen underlättas om du bifogar dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.


Konsumenternas bankbyrå

Om du vill vända dig till någon utomstående för att diskutera ditt ärende kan du kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
www.konsumentbankbyran.se


Kommunala konsumentvägledare

Den kommunala konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På deras hemsida kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister.
www.konsumentvagledare.se eller www.konsumentverket.se


Allmänna reklamationsnämnden

Om ditt klagomålsärende inte ger dig ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att Jensen & Sjöqvist första gången helt eller delvis avvisat dina anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Jensen & Sjöqvist bör lösas.
www.arn.se


Prövning i domstol

Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Jensen & Sjöqvist. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.

 

Klagomål vid investeringsrådgivning på Garantum Fondkommission AB´s tillstånd

Garantum Fondkommission AB strävar efter att du som kund alltid skall vara nöjd med oss. Om du ändå inte nöjd med någon av våra tjänster är du välkommen att vänd dig till oss i första hand för att få hjälp med ditt ärende.


Reklamation

Om du ändå inte blir nöjd är du välkommen att reklamera eller föra fram ditt klagomål. Om du skulle känna dig missnöjd med något vill vi gärna att du framför dina synpunkter till oss. Ofta kan det handla om ett missförstånd eller att några fakta saknas. Du bör kontakta oss så snart du anser att något inte stämmer.


Klagomål

Om du efter detta ändå inte känner dig nöjd kan du kontakta Garantum Fondkommissions Klagomålsansvarig – Garantum Fondkomission, Box 7364, 103 94 Stockholm, via e-post klagomal@garantum.se eller telefon 08-522 387 80.

Garantum Fondkommission utför arbetet som klagomålsansvarig genom Peter Hammarsten. Klagomålet skall framföras skriftligen och handläggningen underlättas om du bifogar dokumentation av ärendet i form av kopia på anmälningssedel, avräkningsnota, depå-/värderingsrapporter, minnesanteckningar etc.


Konsumenternas bankbyrå

Om du vill vända dig till någon utomstående för att diskutera ditt ärende kan du kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå.
www.konsumentbankbyran.se


Kommunala konsumentvägledare

Den kommunala konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd i enskilda tvister och ärenden. Dessa arbetar i nära kontakt med Konsumentverket. På deras hemsida kan du söka telefonnummer och e-postadress till din vägledare. Konsumentverket har inte möjlighet att svara på enskilda frågor eller ingripa i enskilda tvister.
www.konsumentvagledare.se eller www.konsumentverket.se


Allmänna reklamationsnämnden

Om ditt klagomålsärende inte ger dig ett tillfredsställande resultat kan du göra en skriftlig anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN kan ta upp ditt ärende om ditt krav överstiger ett visst minimibelopp. En anmälan till ARN måste ske inom sex månader från det att Garantum Fondkommission AB första gången helt eller delvis avvisat dina anspråk. ARN lämnar rekommendationer om hur tvisten mellan dig och Garantum Fondkommission AB bör lösas.
www.arn.se


Prövning i domstol

Du kan även vända dig till domstol med en stämningsansökan mot Garantum Fondkommission AB. Det är då lämpligt att du anlitar ett ombud som kan hjälpa dig i processen och som kan göra en bedömning av ärendet och dina utsikter att nå framgång i tvisten.